Na levoj obali Lima, na oko 9 km severno od Prijepolja nalazio se srednjovekovni grad Kovin. U istorijskim izvorima se pominje tek 1448. g. kao "castrum Conin", a 1454. godine "civitate Chovino cum castris". Evlija Celebija u svome putopisu pominje ga kao mali zapusteli grad.

Kovin 002"Jerinin Grad"

Ruševine grada Kovina, kao i vecina ostataka naših srednjovekovnih gradova, na terenu su poznate i kao Jerinin grad. Nalazi se istocno od sela Džurova na južnom ogranku Pobijenika, na teško pristupacnom vrhu od oko 700 m nadmorske visine. Na najvišem delu nalazila se cetvorougoana kula ciji su zidovi imali debljinu od oko 1,8 m. Kula je pokrivala površinu od oko 53 m2. Od nje se prema Limu spušta nekoliko zaravnjenih terasastih delova.

Kovin 001Srednje vekovno utvdjenje "kovin"

U gradu se nalaze ostaci nekih gradevina, cisterna za vodu i stepenice uklesane u stenu izmedu pojedinih platoa. Na istocnoj strani stene odakle se pruža pogled na dolinu Lima je kupa-banak uklesana u steni te podseca na slicnu u gradu Ostrvica kod Rudnika. Gradu se najlakše moglo prici sa južne strane. Severna i zapadna strana su bile prirodno obezbedene, a na jugoistocnoj, sa koje je pristup nekako i bio moguc, vide se i danas zidovi koji su najverovatnije služili za odbranu. U neposrednoj blizini grada, iduci oko 500 m prema jugu, nalazi se anticka i srednjovekovna nekropola. Srednjovekovni grad Kovin je nesumnjivo cuvao i obezbedivao prolaz putem koji je vodio levom obalom Lima i kontrolisoa prilaz dolinom Bistrice.

Upitnik

Jeste li ikada do sada bili na splavarenju ?

Jesam - 48.3%
Nisam - 51.7%
 
Back to Top